#}

Schoolstraat 3
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Openbaar onderzoek afgerond

De verhoging van het dakprofiel met één niveau door het creëren van een mansardedak en van de achtergevel, het creëren van een dakkapel aan de straatkant en een dakkapel aan de achterzijde, uitbreiding van het gelijkvloers om een gezondheidsvoorzieningen te creëren (106m2), op de 1e verdieping, uitbreiding van het bijgebouw en het creëren van een terras, wijziging van de koetsingang de regularisatie van het vellen van minstens twee hoogstammige bomen (PV-295-06)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 11 april 2023 tot dinsdag 25 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 175 m² 219 m² 219 m² 44 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 12/PU/1867304
Gemeentelijke referentie PU-38479
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 05-01-2023
Bijkomende elementen 22-03-2023
Volledig dossier 31-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-04-2023
Overlegcommissie 28-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 26-05-2023
 Einde van de opschorting 05-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 05-10-2023
Betekening van de beslissing 17-11-2023
Geldigheid van de vergunning 17-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens