#}

Rue des Mariniers 6
1080 Sint-Jans-Molenbeek

De opdeling van een eengezinswoning met atelier naar een opbrengstwoning met een atelier en garage op het gelijkvloers en een wooneenheid op de verdiepingen in een gebouw GV+1+D

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 203 m² 189 m² 189 m² -14 m²
Huisvesting 388 m² 402 m² 402 m² 14 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 12/PU/1796754
Gemeentelijke referentie PU-38174
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 19-08-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 27-09-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 26-08-2022
Betekening van de beslissing 28-10-2022
Geldigheid van de vergunning 28-10-2025
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens