#}

Van Hoegaerdeplein 8
1081 Koekelberg

Openbaar onderzoek afgerond

Transformer et régulariser la division d'une maison unifamiliale en 2 unités

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 15 januari 2024 tot maandag 29 januari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 100 m² 148 m² Geweigerd 48 m²
Andere 50 m² 4 m² Geweigerd -46 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 11/PU/1895961
Gemeentelijke referentie 8990/PU-08.23
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 29-01-2024
Overlegcommissie 09-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 27-11-2023
Betekening van de beslissing 11-03-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens