#}

Frédéric Mohrfeldstraat 27
1090 Jette

Openbaar onderzoek afgerond

De regularisatie van het slopen van de veranda en de wederopbouw van een bijgebouw met terras en trap op een plat dak, de afsluiting van de balkons aan de achtergevel, structurele wijzigingen aan de binnenzijde, de creatie van een trap tussen de 2de verdieping en de zolder, het slopen van de schoorsteen, het schilderen van de kroonlijst, het vervangen van de ramen en voordeur aan de voorzijde en de wijziging van de verdeling van de wooneenheden in een gebouw met 2 appartementen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 1 februari 2024 tot donderdag 15 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 236 m² 230 m² Te bepalen -6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 10/PU/1923651
Gemeentelijke referentie J.12156
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-11-2023
Bijkomende elementen 11-01-2024
Volledig dossier 25-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 15-02-2024
Overlegcommissie 23-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-03-2024
 Einde van de opschorting 13-06-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 13-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens