Koningin Astrid Plein 7
1090 Jette

Gewestelijke referentie 10/PU/1846246
Gemeentelijke referentie J.11820
Gebruikersnaam 1846246
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 22 september 2022 tot donderdag 6 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

De bestemmingswijziging van kantoorruimtes in een eengezinswoning op de 1ste en 2de verdiepingen in een opbrengsthuis met een apotheek op het gelijkvloers

Chronologie

Fase Datum
Indiening 21-06-2022
Bijkomende elementen 03-08-2022
Volledig dossier 19-09-2022
Begin van openbaar onderzoek 22-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-10-2022
Overlegcommissie 14-10-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-11-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 216 m² 0 m² Te bepalen
Huisvesting 0 m² 216 m² Te bepalen
Handelszaak 222 m² 222 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-06-2019 10/PU/1715099
25-04-2018 PU/677991 26-11-2018
27-05-2016 CL3/601585 17-11-2016
09-01-2015 PU/556274 23-01-2017

Tijdslijn