FR    NL   

Laarbeeklaan 109
1090 Jette

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Vellen van een of meerdere hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 7 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie10/PFD/651878
Identificatiecode1505336
Gemeentelijke referentieJ.10621

Chronologie

Stap Datum
Indiening 20-09-2017
Extra elementen 18-12-2017
Ontvangstbevestiging volledig dossier 12-02-2018
Begin van openbaar onderzoek 14-02-2018
Einde van het openbaar onderzoek 28-02-2018
Overlegcommissie 02-03-2018
Kennisgeving van besluit 19-07-2018

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

SCHOOLVERGUNNING : Slopen van het bestaande kinderdagverblijf, bouwen van een kindercampus Theodoortje ( kinderdagverblijf, basisschool, scoutslokalen, huis van het kind en CAW Brussel) en afbreken van huidige containerklassen

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 1.439 m² 5.487 m² 5.487 m²

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn