#}

Place Arthur Van Gehuchten
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Aanleggen van een tramterminus (3 staanplaatsen) en de haltes van het Brugmannziekenhuis toegankelijker maken voor personen met beperkte mobiliteit. vernieuwen van de tramsporen op de Guillaume de Greeflaan en het Van Gehuchtenplein, heraanleggen van gevel (even) tot gevel (oneven) van de openbare ruimte en de ingang van het ziekenhuis verfraaien.

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 20 maart 2024 tot donderdag 18 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 10/PFD/1926309
Gemeentelijke referentie J.12198
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 14-12-2023
Volledig dossier 30-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 20-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 18-04-2024
Overlegcommissie 31-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 03-06-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens