Avenue Odon Warland 130-238
1090 Jette

Gewestelijke referentie 10/PFD/1831208
Gemeentelijke referentie J.11755
Gebruikersnaam 1831208
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 27 april 2022 tot donderdag 26 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
  • De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed

Voorwerp van de aanvraag

Heraanleggen van gevel tot gevel van de Odon Warlandlaan. Het project omvat het kappen van bepaalde bomen, het planten van nieuwe bomen en heesterbedden, het aanleggen van valleien en décoratieve rotsen en het plaatsen van stadsmeubilair met als doel de laan aantrekkelijker te maken.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 27-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2022
Overlegcommissie 03-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
13-04-2022 10/AC/1837837
01-04-2022 10/CL3/1836613 08-04-2022
05-11-2018 10/CL2/1692592 13-07-2021
03-08-2018 10/PFD/693441 22-01-2020
07-01-2013 PU/481229 29-07-2014

Tijdslijn

De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent