#}

Mercelisstraat 30
1050 Elsene

De oprichting van een studio op het zolderverdieping, een kleine dakkapel aan de achtergevel, de wijziging van een raam aan de voorgevel in overeenstemming te brengen en het veranderen van een winkel in een kantoor op de begane grond (vrij beroep)

Wettelijke basis

Andere Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Bewaring / opslag 15 m² 0 m² 0 m² -15 m²
Kantoor 16 m² 45 m² 45 m² 29 m²
Huisvesting 246 m² 233 m² 233 m² -13 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/SFD/1936998
Gemeentelijke referentie PUSFD2023/144-230/30
Versie 1
In aanhangigmaking 09/PU/1898628

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 13-03-2024
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 29-04-2024
Geldigheid van de vergunning 29-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens