Opperstraat 12
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/SFD/1844962
Gemeentelijke referentie SFD2021/53-281/12
Gebruikersnaam 1844962
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 17 augustus 2022 tot woensdag 17 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere

Voorwerp van de aanvraag

De verdeling van een duplex in een achtergebouw in twee eenheden in overeenstemming brengen en een dakraam bouwen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 31-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 192 m² 200 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
12-02-2021 09/PU/1775588
16-08-2016 PU/608268 15-09-2020
27-07-1998 PU/230201 25-02-1999
Ontbrekend gegeven PU/643359 21-02-1930
Ontbrekend gegeven PU/643360 24-03-1933
Ontbrekend gegeven PU/643361 09-07-1931
Ontbrekend gegeven PU/643362 30-07-1926
Ontbrekend gegeven PU/643363 11-06-1926
Ontbrekend gegeven PU/643364 15-01-1937
Ontbrekend gegeven PU/643365 10-02-1925

Tijdslijn