#}

Sans Soucistraat 73
1050 Elsene

Aankomend openbaar onderzoek

De wijzigingen aan de straatgevel en het verdwijnen van een bedrijf in overeenstemming brengen, een achteraanbouw afbreken en heropbouwen en de eengezinswoning renoveren door de achtergevel te isoleren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 31 mei 2024 tot vrijdag 14 juni 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1938381
Gemeentelijke referentie PU2024/135-270/73
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-03-2024
Bijkomende elementen 14-05-2024
Volledig dossier 17-05-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 31-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 14-06-2024
Overlegcommissie 03-07-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens