#}

Visvijverstraat 51
1050 Elsene

Lopend openbaar onderzoek

Verbouwen en veranderen van het gebruik van een garage en magazijn (productieactiviteit) in een klimzaal (portinfrastructuur) met accessoire restauratie

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 17 mei 2024 tot vrijdag 31 mei 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1936076
Gemeentelijke referentie PU2024/112-311/51-53
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-03-2024
Bijkomende elementen 06-05-2024
Volledig dossier 08-05-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 17-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 31-05-2024
Overlegcommissie 19-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens