#}

Elsense Steenweg 249
1050 Elsene

De wijziging van het gebruik van de commerciële benedenverdieping (handel van goederen) tot een horeca-type (handel in diensten), de uitbreiding ervan naar de kelder, de plaatsing van een afzuigbuis aan de achtergevel en de vervanging van de schrijnwerken (houten en pvc) in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Afbreken zonder heropbouwen Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 66 m² 66 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1925805
Gemeentelijke referentie PU2023/491-171/249
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-12-2023
Bijkomende elementen 20-03-2024
Volledig dossier 29-04-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 22-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens