#}

Adolphe Buyllaan 33
1050 Elsene

Het maken van een vensterput in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 449 m² 451 m² Te bepalen 2 m²
Andere 10 m² 10 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1921637
Gemeentelijke referentie PU2023/429-4/33
Versie 1
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 31-10-2023
Bijkomende elementen 18-12-2023
Volledig dossier 27-12-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 12-03-2024
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens