#}

Vleurgatse Steenweg 52
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De opstellen van een terras op de achterzijde van de 3e verdieping in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 april 2024 tot vrijdag 26 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 148 m² 148 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1918728
Gemeentelijke referentie PU2023/412-312/52
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-10-2023
Bijkomende elementen 22-02-2024
Volledig dossier 05-04-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 26-04-2024
Overlegcommissie 22-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-06-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens