#}

Maesstraat 54
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het dak van de binnenplaats en de uitbreiding van de flat op de begane grond naar de kelder in overeenstemming te brengen

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 8 december 2023 tot vrijdag 22 december 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 177 m² 177 m² Ontbrekend gegeven 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1913852
Gemeentelijke referentie PU2023/342-217/54
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 14-09-2023
Bijkomende elementen 29-11-2023
Volledig dossier 07-12-2023
Begin van openbaar onderzoek 08-12-2023
Einde van openbaar onderzoek 22-12-2023
Overlegcommissie 31-01-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-02-2024
 Einde van de opschorting 12-07-2024
Betekening van de beslissing 28-06-2024
Geldigheid van de vergunning 28-06-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens