#}

Kroonlaan 457
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het gelijkvloers van het gebouw in overeenstemming brengen, met name de wijziging van het gebruik van de commerciële benedenverdieping (handel van goederen) tot een horeca-type handelszaak, de installatie van technische apparatuur (afzuigkap, ventilatie, enz.), de realisatie van de binnenwerken evenals de voorgevel (gelijkvloers) wijzigen (gevelbekleding, raamopeningen, kozijnen, zonnetenten, rolluikkasten, uithangborden)

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 8 december 2023 tot vrijdag 22 december 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 58 m² 58 m² Geweigerd 0 m²
Huisvesting 86 m² 86 m² Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1910703
Gemeentelijke referentie PU2023/307-80/457
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 11-08-2023
Bijkomende elementen 06-11-2023
Volledig dossier 23-11-2023
Begin van openbaar onderzoek 08-12-2023
Einde van openbaar onderzoek 22-12-2023
Overlegcommissie 31-01-2024
Betekening van de beslissing 20-06-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens