#}

Brouwerijstraat 112
1050 Elsene

De verbouwing van het achtergebouw in overeenstemming brengen, met name de wijziging van de bestemming van een garage en werkplaats tot werkplaats, parkeerplaats (gelijkvloers) en woning (bovenverdiepingen), de realisatie van structurele binnen- en buitenwerken inclusief de ontwikkeling van terrassen en en loopbruggen

Elsene
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
147 m² 107 m² Te bepalen 10.573 m²
Kantoor 0 m² 16 m² Te bepalen 16 m²
Huisvesting 0 m² 238 m² Te bepalen 238 m²
Andere 254 m² 40 m² Te bepalen -214 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1909855
Gemeentelijke referentie PU2023/299-46/112-114
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 02-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens