#}

Louis Lepoutrelaan 6-6A
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Om PU nr. 2020/53 te wijzigen, met name om balkons te creëren, de dakkapel te verbreden en de gevels te isoleren, en om enkele ramen aan de voorgevel te vervangen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 3 november 2023 tot vrijdag 17 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 110 m² 110 m² 110 m² 0 m²
Huisvesting 593 m² 596 m² 596 m² 3 m²
Andere 34 m² 34 m² 34 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1908412
Gemeentelijke referentie PU2023/274-213/6-6A
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 14-07-2023
Bijkomende elementen 28-09-2023
Volledig dossier 16-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 03-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 17-11-2023
Overlegcommissie 06-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-02-2024
 Einde van de opschorting 11-03-2024
Betekening van de beslissing 23-04-2024
Geldigheid van de vergunning 23-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens