#}

Waterleidingsstraat 103-105
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De aanbouw aan de achterzijde in overeenstemming brengen, en de bovenverdiepingen splitsen in twee woningen met structurele werkzaamheden, de bouw van een balkon, de isolatie van de linker gevel en achtergevel en wijzigingen aan de straatgevel

Elsene
Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 6 oktober 2023 tot vrijdag 20 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 130 m² 130 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 181 m² 187 m² Te bepalen 6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1907131
Gemeentelijke referentie PU2023/250-20/103-105
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 05-07-2023
Bijkomende elementen 12-09-2023
Volledig dossier 21-09-2023
Begin van openbaar onderzoek 06-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 20-10-2023
Overlegcommissie 08-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-12-2023
 Einde van de opschorting 04-07-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-07-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens