#}

Edmond Picardstraat 33
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een eengezinswoning herinrichten en uitbreiden, de ramen aan de voorgevel wijzigen, een zwembad met poolhouse bouwen en 4 hoogstammige bomen omhakken

3 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 3 november 2023 tot vrijdag 17 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 446 m² 519 m² 519 m² 73 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1907059
Gemeentelijke referentie PU2023/248-106/33
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 04-07-2023
Bijkomende elementen 30-01-2024
Volledig dossier 03-11-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 03-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 17-11-2023
Overlegcommissie 13-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-01-2024
 Einde van de opschorting 20-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 20-02-2024
Betekening van de beslissing 19-03-2024
Geldigheid van de vergunning 19-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens