#}

Dalstraat 26
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De wijziging van het aantal woningen en hun verdeling in het gebouw, de bouw van een dakkapel en de aanleg van een terras aan de achterzijde van de 3e verdieping in overeenstemming brengen

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 13 oktober 2023 tot vrijdag 27 oktober 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1906682
Gemeentelijke referentie PU2023/238-295/26
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 30-06-2023
Bijkomende elementen 14-09-2023
Volledig dossier 02-10-2023
Begin van openbaar onderzoek 13-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 27-10-2023
Overlegcommissie 22-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-12-2023
 Einde van de opschorting 03-07-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 03-07-2024
Betekening van de beslissing 18-07-2024
Geldigheid van de vergunning 18-07-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens