#}

Rue Edmond Picard 25-25A - Avenue Molière 245
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Wijziging van bouwvergunning nr. PU2020/79-233/245, om een nieuw volume op het platte dak te bouwen, een appartement toevoegen en terrassen in te richten, met een nieuwe indeling van het interieur en wijzigingen aan de gevels

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 13 oktober 2023 tot vrijdag 27 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 43 m² 43 m² Geweigerd 0 m²
Huisvesting 377 m² 448 m² Geweigerd 71 m²
Andere 146 m² 143 m² Geweigerd -3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1906368
Gemeentelijke referentie PU2023/228-106/25-25A-233/245
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 27-06-2023
Bijkomende elementen 21-09-2023
Volledig dossier 24-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 13-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 27-10-2023
Overlegcommissie 22-11-2023
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens