#}

Scarronstraat 27
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het bouwen van een uitbouw ter vervanging van een serre aan de achtergevel, het wijzigen van de binnenindeling en het in overeenstemming brengen van het maken van een trap, het PVC-raam op de begane grond en het wijzigen van het gebruik van kelder naar kleedkamer

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 september 2023 tot vrijdag 29 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 302 m² 305 m² 305 m² 3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1904286
Gemeentelijke referentie PU2023/209-273/27
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 12-06-2023
Bijkomende elementen 23-01-2024
Volledig dossier 11-09-2023
Begin van openbaar onderzoek 15-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-09-2023
Overlegcommissie 18-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-11-2023
 Einde van de opschorting 05-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 05-02-2024
Betekening van de beslissing 08-02-2024
Begin van de werken 23-05-2024
Geldigheid van de vergunning 08-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens