#}

Graystraat 135
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De vervanging van een zadeldak door een volume overdekt door een plat dak, de aanleg van een terras op de straatkant, het kleine volume op het achterse platte dak, de creatie van de duplex op de niveaus +3 en +4 , de achter bijgebouw op het niveau +3 en de wijzigingen van de voorgevel in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 april 2024 tot vrijdag 26 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 237 m² 269 m² Te bepalen 32 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1903795
Gemeentelijke referentie PU2023/201-155/135
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-06-2023
Bijkomende elementen 04-03-2024
Volledig dossier 19-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 26-04-2024
Overlegcommissie 15-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens