#}

Amerikaanse straat 197
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het gebouw verbouwen, met name de appartement van +3 naar de zolderverdieping uitbreiden, een dakvenster aan de voorkant van het dak bouwen en de bouw van de dakvenster op de hellingen achterkant en van het terras op de zolderverdieping (met wijzigingen) in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 september 2023 tot vrijdag 29 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 430 m² 423 m² 423 m² -7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1903164
Gemeentelijke referentie PU2023/198-16/197
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-06-2023
Bijkomende elementen 23-08-2023
Volledig dossier 05-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-09-2023
Overlegcommissie 18-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-12-2023
 Einde van de opschorting 22-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 22-02-2024
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Geldigheid van de vergunning 20-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens