#}

Viaductstraat 13
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De kelder herinrichten (duplex met de gelijkvloerse verdieping) en de koer uitbreiden en de ramen op de gelijkvloerse verdieping van de voorgevel in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 31 augustus 2023 tot donderdag 14 september 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1902398
Gemeentelijke referentie PU2023/191-306/13
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-05-2023
Bijkomende elementen 11-07-2023
Volledig dossier 20-07-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2023
Overlegcommissie 04-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-12-2023
 Einde van de opschorting 11-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 11-01-2024
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Geldigheid van de vergunning 20-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens