#}

Rue Mercelis 40
1050 Elsene

De verandering van het gebruik van het kantoor op de begane grond (vrij beroep) naar medische apparatuur in overeenstemming brengen met de voorschriften

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 173 m² 0 m² Ontbrekend gegeven -173 m²
Huisvesting 4.401 m² 1.101 m² Ontbrekend gegeven -3.300 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1902018
Gemeentelijke referentie PU2023/188-84/47-59-230/40 F.S
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 17-05-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 27-12-2023
Betekening van de beslissing 04-04-2024
Geldigheid van de vergunning 04-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens