#}

Eugène Cattoirstraat 23
1050 Elsene

De splitsing in vier woningen, structurele werkzaamheden en het creëren van twee terrassen op de 1e en 3e verdieping aan de achterzijde in overeenstemming brengen, en het opknappen van de flats en het slopen van een illegale veranda om op dezelfde plaats een nieuw volume te herbouwen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Ambachtelijke productieactiviteiten 845 m² 0 m² 0 m² -845 m²
Huisvesting 332 m² 412 m² 412 m² 80 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1871397
Gemeentelijke referentie PU2023/49-122/23
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-02-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-01-2024
 Einde van de opschorting 28-02-2024
Betekening van de beslissing 22-03-2024
Geldigheid van de vergunning 22-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens