#}

Wérystraat 95
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De verwijdering van het bedrijf op de begane grond met de uitbreiding van de eengezinswoning, de binnenplaats bedekken en de structurele werkzaamheden op zolder, in overeenstemming brengen

Elsene
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 26 mei 2023 tot vrijdag 9 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 59 m² 0 m² Te bepalen -59 m²
Huisvesting 176 m² 176 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1869689
Gemeentelijke referentie PU2023/22-319/95
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 24-01-2023
Bijkomende elementen 16-05-2023
Volledig dossier 26-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 26-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 09-06-2023
Overlegcommissie 28-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-07-2023
 Einde van de opschorting 17-05-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens