#}

Legrandlaan 25
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een eengezinswoning transformeren, inclusief het vervangen van de ramen in de voorgevel, het isoleren van de achtergevel, het aanleggen van een plantenbak in de kelder, het aanleggen van een doorlaatbaar terras op de begane grond en het aanleggen van een terras op de tweede verdieping om het gebouw opnieuw in te richten

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 6 april 2023 tot donderdag 20 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 346 m² 354 m² 354 m² 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1867378
Gemeentelijke referentie PU2022/549-194/25
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-12-2022
Bijkomende elementen 06-03-2023
Volledig dossier 11-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 20-04-2023
Overlegcommissie 02-05-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-06-2023
 Einde van de opschorting 15-12-2023
Betekening van de beslissing 25-01-2024
Begin van de werken 13-10-2023
Geldigheid van de vergunning 25-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens