#}

Brugmannlaan 222
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een woningsgebouw met diensthandel op het gelijkvloers in overeenstemming brengen, met name de aantal en de repartition van de woningen, de constructie van een achter- dakkapel, van 2 terrassen (met verhoging van de gemene muur) en de wijzigingen van de voorgevel en verplaatsing van de buitentrap naar de tuin

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 25 augustus 2023 tot vrijdag 8 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 88 m² 88 m² 88 m² 0 m²
Huisvesting 315 m² 322 m² 322 m² 7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1867209
Gemeentelijke referentie PU2022/544-51/222
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-12-2022
Bijkomende elementen 31-05-2023
Volledig dossier 30-06-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 25-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 08-09-2023
Overlegcommissie 27-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-12-2023
 Einde van de opschorting 15-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-01-2024
Betekening van de beslissing 07-02-2024
Geldigheid van de vergunning 07-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens