#}

Generaal de Gaullelaan 13
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De indeling van de duplexen op de derde en vierde verdieping herzien, de circulatie wijzigen, een terras op het platte dak creëren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 17 november 2023 tot vrijdag 1 december 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 93 m² 93 m² 93 m² 0 m²
Huisvesting 304 m² 317 m² 317 m² 13 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1865818
Gemeentelijke referentie PU2022/522-142/13
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 15-12-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 17-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 01-12-2023
Overlegcommissie 20-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-02-2024
 Einde van de opschorting 21-03-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 21-03-2024
Betekening van de beslissing 04-04-2024
Geldigheid van de vergunning 26-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens