#}

Waterloose Steenweg 549
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De eengezinswoning verbouwen met name de bouw van een bijgebouw op het gelijkvloers, de realisatie van structurele binnenwerken en de vervanging van de schrijnwerken van de voorgevel in overeenstemming brengen evenals de aanleg van de terrassen, het verhogen van de helling van het achtergebouw en de plaatsing van een dakraam

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 31 augustus 2023 tot donderdag 14 september 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1864746
Gemeentelijke referentie PU2022/513-315/549
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 06-12-2022
Bijkomende elementen 20-06-2023
Volledig dossier 30-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2023
Overlegcommissie 04-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-03-2024
 Einde van de opschorting 17-05-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-05-2024
Betekening van de beslissing 25-06-2024
Geldigheid van de vergunning 25-06-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens