#}

Borrensstraat 23-25
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De uitbreiding van de flat op de begane grond in overeenstemming brengen en het bijgebouw achter op het perceel omvormen, met isolatie van de gevel

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 25 augustus 2023 tot vrijdag 8 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 121 m² 121 m² 121 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1864026
Gemeentelijke referentie PU2022/504-43/23
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 02-12-2022
Bijkomende elementen 04-05-2023
Volledig dossier 08-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 25-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 08-09-2023
Overlegcommissie 27-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 09-11-2023
 Einde van de opschorting 11-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 11-01-2024
Betekening van de beslissing 02-02-2024
Geldigheid van de vergunning 02-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens