#}

Anoulstraat 8
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De sluiting van een binnenplaats en de verdeling van de verdiepingen van een gebouw in drie woningen in overeenstemming brengen, en de achtergevel en het dak isoleren

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 27 februari 2023 tot maandag 13 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 54 m² 54 m² 54 m² 0 m²
Huisvesting 221 m² 229 m² 229 m² 8 m²
Andere 275 m² 383 m² 383 m² 108 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1862887
Gemeentelijke referentie PU2022/485-17/8
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-11-2022
Bijkomende elementen 02-02-2023
Volledig dossier 20-02-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 27-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 13-03-2023
Overlegcommissie 26-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-05-2023
 Einde van de opschorting 08-06-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-06-2023
Betekening van de beslissing 22-06-2023
Geldigheid van de vergunning 22-06-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens