#}

de Praeterestraat 8
1050 Elsene

Bouw van een nieuw gebouw met toegangshellingen en een woning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 289 m² 289 m² 289 m²
Andere 111 m² 64 m² 64 m² -46 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1853920
Gemeentelijke referentie PU2022/385-92/8
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-09-2022
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 16-08-2023
Betekening van de beslissing 07-11-2023
Geldigheid van de vergunning 07-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens