#}

Franz Merjaystraat 95
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een zwembad met poolhouse aanleggen in het binnenterreinen van het huizenblok

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 17 maart 2023 tot vrijdag 31 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Andere 12 m² 24 m² 24 m² 11 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1853091
Gemeentelijke referentie PU2022/374-139/95
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-08-2022
Bijkomende elementen 09-02-2023
Volledig dossier 27-02-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 17-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 31-03-2023
Overlegcommissie 19-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-05-2023
 Einde van de opschorting 07-07-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 25-07-2023
Betekening van de beslissing 06-09-2023
Geldigheid van de vergunning 06-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens