#}

Adolphe Buyllaan 2
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een handel op het buurpand nr 39 (verkoopoppervlakte en reserve), met name een opening in de gemene muur op het gelijkvloers creëren, een nooduitgang inrichten, een technisch lokaal voor condensoren inrichten en ventilatierooster op de achtergevel plaatsen en de bedekking van een binnenkoer demonteren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 19 januari 2024 tot vrijdag 2 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 194 m² 286 m² Te bepalen 92 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1851876
Gemeentelijke referentie PU2022/358-4/2-144/39
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 12-08-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-02-2024
Overlegcommissie 21-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens