#}

Chaussée Waterloo 616
1050 Elsene

Een dienstwinkel (kunstschool) en een trap tussen de begane grond en de kelder in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 126 m² 126 m² 126 m² 0 m²
Huisvesting 624 m² 624 m² 624 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1849137
Gemeentelijke referentie PU2022/309-315/614-616
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 13-07-2022
Bijkomende elementen 12-09-2022
Volledig dossier 11-10-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 22-12-2022
Geldigheid van de vergunning 22-12-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens