#}

Scepterstraat 44
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Om een bijgebouw in overeenstemming te brengen en om het gebruik van een bedrijf te veranderen in een woning

Wettelijke basis

Andere Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 mei 2023 tot vrijdag 26 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 80 m² 0 m² Geweigerd -80 m²
Huisvesting 190 m² 279 m² Geweigerd 89 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1843421
Gemeentelijke referentie PU2022/203-274/44
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-05-2022
Bijkomende elementen 12-04-2023
Volledig dossier 09-05-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2023
Overlegcommissie 21-06-2023
Betekening van de beslissing 20-07-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens