#}

Zwanenstraat 34
1050 Elsene

Een woonhuis met handel op het gelijkvloers verbouwen, met name een achtervolume bouwen om de handel uit te breiden, de volumes van de achter bijgebouwen, het dakkapel aan de achterkant en de vervanging van het schrijnwerk van de voorgevel in overeenstemming brengen en de voorgevel van het achtergebouw herbouwen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 135 m² 178 m² Te bepalen 43 m²
Huisvesting 202 m² 222 m² Te bepalen 20 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1842436
Gemeentelijke referentie PU2022/191-86/34-36
Versie 3

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-05-2022
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 14-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens