Borrensstraat 34
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1827043
Gemeentelijke referentie PU2021/548-43/34
Gebruikersnaam 1827043
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 15 april 2022 tot vrijdag 29 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De inrichting van een woning op de 4e verdieping in overeenstemming te brengen en deze woning uit te breiden door de verbouwing en uitbreiding van de zolder met de aanleg van een terras

Chronologie

Fase Datum
Indiening 23-12-2021
Bijkomende elementen 16-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 15-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 29-04-2022
Overlegcommissie 25-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 325 m² 325 m² Te bepalen
Huisvesting 766 m² 918 m² Te bepalen
Logistieke activiteiten 461 m² 461 m² Te bepalen
Andere 211 m² 93 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
25-08-2011 PU/406206 06-04-2012
Ontbrekend gegeven PU/654837
Ontbrekend gegeven PU/654843

Tijdslijn