Troonstraat 130
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1826840
Gemeentelijke referentie PU2021/544-291/130
Gebruikersnaam 1826840
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zondag 22 mei 2022 tot zondag 22 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere

Voorwerp van de aanvraag

De gevelwijziging en de verbouwing van de bovenverdieping in overeenstemming brengen, en de commerciële ruimte op de benedenverdieping van een kantoorgebouw ontwikkelen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 22-12-2021
Bijkomende elementen 02-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-11-2016 09/PFD/615799 18-01-2017
21-05-2015 09/GOU/564104
20-06-2014 PU/528821 06-02-2015
26-01-1995 09/PU/1762532
08-07-1993 09/PU/1708671
13-11-1964 09/PU/1708675

Tijdslijn