#}

Cansstraat 4
1050 Elsene

De wiziging van de bestemming van het gelijkvloers van handel tot woning en de inrichting van een woning op de eerste verdieping in overeenstemming brengen en de voorgevel op het niveau van het gelijkvlors wijzigen (twee nieuwe vensters creëren)

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 48 m² 0 m² 0 m² -48 m²
Huisvesting 186 m² 234 m² 234 m² 48 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1822787
Gemeentelijke referentie PU2021/498-57/4
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-11-2021
Bijkomende elementen 19-10-2022
Volledig dossier 28-11-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 14-12-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-01-2023
 Einde van de opschorting 14-04-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 14-04-2023
Betekening van de beslissing 10-05-2023
Geldigheid van de vergunning 10-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens