#}

Defacqzstraat 64
1050 Elsene

Om de inrichting van drie bovenwoningen, een dakkapel, en mezzanine en een terras in overeenstemming te brengen (art.330)

Wettelijke basis

Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1790726
Gemeentelijke referentie PU2021/258-89/64
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 21-06-2021
Bijkomende elementen 28-09-2023
Volledig dossier 23-10-2023
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 07-11-2023
Geldigheid van de vergunning 07-11-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens