Schepenenstraat 95
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1764595
Gemeentelijke referentie PU2020/366-104/95
Gebruikersnaam 1764595
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 4 juni 2021 tot vrijdag 18 juni 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De eengezinswoning verbouwen met name het rechtergebouw (n°93) tot het profiel van het gebouw aan de linkerkant (n°95) verhogen en de achterzijde van dit gebouw verhogen door de dakhelling vervangen door een volume

Chronologie

Fase Datum
Indiening 26-10-2020
Bijkomende elementen 07-05-2021
Begin van openbaar onderzoek 04-06-2021
Einde van openbaar onderzoek 18-06-2021
Overlegcommissie 07-07-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-08-2021
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
24-05-2022 09/SFD/1844955
07-07-2021 09/PU/1792529
02-05-2017 PU/636618 10-11-2017
14-04-2016 PU/598214 21-11-2016
20-10-2014 PU/550716 28-04-2015

Tijdslijn