#}

Damstraat 33
1050 Elsene

Mettre en conformité la modification des châssis avant (rez-de-chaussée) et le placement d’une évacuation de hotte arrière

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 68 m² 68 m² Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1744497
Gemeentelijke referentie PU2020/118-100/33 FULL SCAN
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 12-03-2020
Bijkomende elementen 31-07-2020
Volledig dossier 18-08-2020
Termijn voor het afgeven 90 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-12-2020
 Einde van de opschorting 23-06-2021
Betekening van de beslissing 21-10-2021
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens