Waterleidingsstraat 81
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1742639
Gemeentelijke referentie PU2020/94-20/81 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1742639
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 16 oktober 2020 tot vrijdag 30 oktober 2020. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De inrichting met strukturele werken van 4 appartementen en een afhankelijke kantoor, het bouwen van een dakkappell, de inrichting van een terras aan de achtergevel en de vervanging van de ramen van de voorgevel in overeenstemming brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-02-2020
Bijkomende elementen 14-08-2020
Begin van openbaar onderzoek 16-10-2020
Einde van openbaar onderzoek 30-10-2020
Overlegcommissie 18-11-2020
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-10-2021
 Einde van de opschorting 08-12-2021
Betekening van de beslissing 22-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 19 m² 0 m² 0 m²
Huisvesting 284 m² 321 m² 321 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-12-2019 09/PU/1735961

Tijdslijn