#}

Molièrelaan 245
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een nieuw volume achteruit op het platte dak bouwen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 juni 2020 tot maandag 6 juli 2020

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 74 m² 74 m² 74 m²
Andere 24 m² 19 m² 19 m² -5 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1741872
Gemeentelijke referentie PU2020/79-233/245 FULL SCAN
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-02-2020
Volledig dossier 05-06-2020
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-06-2020
Einde van openbaar onderzoek 06-07-2020
Overlegcommissie 19-08-2020
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-10-2020
 Einde van de opschorting 02-12-2020
Betekening van de beslissing 08-02-2021
Geldigheid van de vergunning 08-02-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens